English

    Français

   

   

    Sách

    Băng Giảng

    Phật Pháp

    H́nh Ảnh

    Thông Tin

    Liên Kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thích Trí Siêu  
 

     

Thầy Thích Trí Siêu sinh năm 1962 tại Sàig̣n. Theo cha mẹ tỵ nạn qua Pháp năm 1975. Năm 1985 nhập chúng tu học tại Tự Viện Linh-Sơn, tỉnh Joinville-le-Pont, Paris. Năm 1987 thọ cụ túc giới với Ḥa Thượng Thích Huyền-Vi.
Tuy xuất thân từ Đại Thừa, nhưng Thầy đă không ngần ngại du phương tham vấn và tu học với nhiều truyền thống khác như : Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa Tây Tạng. 
Nhờ kinh nghiệm tu học với nhiều truyền thống khác nhau nên Thầy có một cái nh́n tổng quát và dung hợp về đạo Phật, không phân chia tông phái Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Tịnh Độ hay Thiền Tông, không chủ trương xiển dương riêng một pháp môn nào. Mục đích của Thầy là giảng nói về đạo Phật để mọi người nương theo đó tu tập cho cuộc đời bớt khổ.
Thầy đă viết và dịch nhiều sách để chia xẻ kinh nghiệm của ḿnh.