Trang chính

   Sách

   Băng giảng

   Phật Pháp

   Liên kết

 

Thông tin

Lịch tŕnh hoằng pháp của thầy Trí Siêu năm 2018

Las Vegas, Hoa Kỳ
- Chùa Ưu Đàm
7255 W. Meranto Ave
Las Vegas, NV 89178
Tel: (702) 260-0479
Ngày 1 tháng 5, từ 7:30pm - 9pm: "Đối trị tham sân si"

California, Hoa Kỳ

Hội Phật Học Đuốc Tuệ
Trung tâm Sangha
7641 Talbert Ave 
Huntington Beach , CA 92648 

Ngày 5,6 tháng 5, từ 2pm - 5:30pm: "Tiến tŕnh giác ngộ của Phật", "Nghiệp và Quả"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Thanh Niệm: (714) 487-7191

- Thiền Viện Chân Nguyên
20635 US Hwy 395
Adelanto, CA 92301

Ngày 13-19 tháng 5: "Khóa tu Thiền 2"

Canada
- Chùa Từ Ân

3591 Albion Rd
Gloucester, ON K1T 1A2
Ngày 4-8 tháng 6: "Kinh Lăng Nghiêm"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Diệu Hải: (613) 599-7225

- Chùa Quan Âm
3781 Ave De Courtrai
Montréal, QC, H3S 1B8
Tel: (514) 735-9425
Ngày 12, 13 tháng 6, từ
7pm - 9pm: đề tài "Tự lực Tha lực"; "Tu thân và tâm"

Pennsylvania, Hoa Kỳ
- Chùa Linh Quang
821 Ridge Rd
Telford, PA 18969
Ngày 23,24 tháng 6: một ngày thọ bát quan trai
Tel: (215) 234-0930


France
- Chùa Vạn Hạnh
3 Rue du Souvenir Fran
çais
44800 Saint-Herblain
Ngày 28,29 tháng 7: Introduction à la méditation
Tel: 09.5066.2170

Phật Học Viện Linh Sơn
92 - 94 rue Pasteur
94400 Vitry sur Seine
Ngày 12-18 tháng 8: "Khóa tu Thiền 2"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Thanh Lương:
+49 - 711 160 1400
Email: thanhluong03@googlemail.com

Germany
- Chùa Tâm Giác
Wasserburg Str. 17
85614 Kirchseeon
Ngày 14,15 tháng 7: "Y báo, chánh báo"
Tel: 49.8091.539.551

- Bramfelder Kulturladen e.V. 
Bramfelder Chaussee 265 
22177 Hamburg 
Ngày 25,26 tháng 8: "Khóa tu Ư T́nh Thân"
Đây là khóa tu nên học viên cần ghi danh để ban tổ chức sắp xếp.
Xin vui ḷng ghi danh qua email: hamburgytt@gmail.com
Mọi chi tiết xin liên lạc:
An Ngọc:
 0176-5695 0467
Thanh Định:
0176-5655 3323

- Sporthalle des Lessing-Gymnasiums
Ellerstrasse 84
40227 Düsseldorf
Ngày 2 tháng 9, từ 9:30 - 16:00: Khóa tu một ngày chuyển hóa
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Mai Le: 0157-8061 3158
Email: maile_de@yahoo.de

California, Hoa Kỳ
- Buddhi Vihara
402 Knowles Avenue
Santa Clara, CA 95050
Ngày 6 tháng 10, từ 3pm - 5pm: "Kinh Chuyển Pháp Luân"
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Thanh Châu: (408) 813-0938
Email: thanhchau95051@gmail.com

- Mount Madonna Center
445 Summit Road
Watsonville, CA 95076
Ngày 11-14 tháng 10: "Khóa tu Sửa soạn ra đi"
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Từ An: (408) 903-7974
Viên Dung:
(408) 888-4947
Email: ytinhthan4@gmail.com

Texas, Hoa Kỳ
Trung Tâm Thuận Pháp
504 FM 1092 
Stafford, TX 77478
Ngày 17,18 tháng 11: từ 9am - 5pm: "Kinh Quán Niệm Hơi Thở"

Washington, Hoa Kỳ
- Thiền Đường Hillsboro
2840-C SE 39th Loop
Hillsboro, OR 97123
Ngày 1 tháng 12: từ 10am - 3:30pm: Thiền Tâm Xả
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Nguyên Nghiêm: (503) 334-6113

- Chùa Bửu Hưng
 17808 NE 18th St
Vancouver, WA 98684
Ngày 2 tháng 12: từ 10am - 11:30am: "Thập mục ngưu đồ"
Tel: (360) 718-6158