Trang chính

   Sách

   Băng giảng

   Phật Pháp

   Liên kết

 

Thông tin

Lịch tŕnh hoằng pháp của thầy Trí Siêu năm 2018

California, Hoa Kỳ
Hội Phật Học Đuốc Tuệ
Trung tâm Sangha
7641 Talbert Ave 
Huntington Beach , CA 92648 

Ngày 5,6 tháng 5, từ 2pm - 5:30pm: "Tiến tŕnh giác ngộ của Phật", "Nghiệp và Quả"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Thanh Niệm: (714) 487-7191

- Thiền Viện Chân Nguyên
20635 US Hwy 395
Adelanto, CA 92301

Ngày 13-19 tháng 5: "Khóa tu Thiền 2"
V́ pḥng ốc ở Thiền Viện có giới hạn nên khóa tu sẽ dành ưu tiên cho những người ghi danh và đóng lệ phí trước ngày 1 tháng 2, 2018.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Thanh Niệm: (714) 487-7191

Canada
- Chùa Từ Ân

3591 Albion Rd
Gloucester, ON K1T 1A2
Ngày 4-8 tháng 6: "Kinh Lăng Nghiêm"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Diệu Hải: (613) 599-7225

France
Phật Học Viện Linh Sơn
92 - 94 rue Pasteur
94400 Vitry sur Seine
Ngày 12-18 tháng 8: "Khóa tu Thiền 2"
Tel: 01.4573.2009

Germany
-
Bramfelder Kulturladen e.V. 
Bramfelder Chaussee 265 
22177 Hamburg 
Ngày 25,26 tháng 8: "Khóa tu Ư T́nh Thân"
Đây là khóa tu nên học viên cần ghi danh để ban tổ chức sắp xếp.
Xin vui ḷng ghi danh qua email : hamburgytt@gmail.com
Mọi chi tiết khác xin liên lạc:
An Ngọc:
 0176-56950467
Thanh Định:
0176-56553323
 

California, Hoa Kỳ
- Buddhi Vihara
402 Knowles Avenue
Santa Clara, CA 95050
Ngày 6 tháng 10: Thuyết pháp từ 3pm - 5pm
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Thanh Châu: (408) 813-0938
Email: thanhchau95051@gmail.com

- Mount Madonna Center
445 Summit Road
Watsonville, CA 95076
Ngày 11-14 tháng 10: "Khóa tu Sửa soạn ra đi"
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Từ An: (408) 903-7974
Viên Dung:
(408) 888-4947
Email: ytinhthan4@gmail.com