Trang chính

   Sách

   Băng giảng

   Phật Pháp

   Liên kết

 

Thông tin

Lịch tŕnh hoằng pháp của thầy Trí Siêu năm 2018

California, Hoa Kỳ
Hội Phật Học Đuốc Tuệ
Trung tâm Sangha
7641 Talbert Ave 
Huntington Beach , CA 92648 

Ngày 5,6 tháng 5, từ 2pm - 5:30pm: "Tiến tŕnh giác ngộ của Phật", "Nghiệp và Quả"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Thanh Niệm: (714) 487-7191

- Thiền Viện Chân Nguyên
20635 US Hwy 395
Adelanto, CA 92301

Ngày 13-19 tháng 5: "Khóa tu Thiền 2"
Khóa tu này đă đầy nên không nhận ghi danh nữa.

Canada
- Chùa Từ Ân

3591 Albion Rd
Gloucester, ON K1T 1A2
Ngày 4-8 tháng 6: "Kinh Lăng Nghiêm"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Diệu Hải: (613) 599-7225

Pennsylvania, Hoa Kỳ
- Chùa Linh Quang
821 Ridge Rd
Telford, PA 18969
Ngày 23,24 tháng 6: một ngày thọ bát quan trai
Tel: (215) 234-0930


France
Phật Học Viện Linh Sơn
92 - 94 rue Pasteur
94400 Vitry sur Seine
Ngày 12-18 tháng 8: "Khóa tu Thiền 2"
Mọi chi tiết xin liên lạc: 
Thanh Lương:
+49 - 711 160 1400
Email: thanhluong03@googlemail.com

Germany
- Chùa Tâm Giác
Wasserburg Str. 17
85614 Kirchseeon
Ngày 14,15 tháng 7: một ngày thọ bát quan trai

- Bramfelder Kulturladen e.V. 
Bramfelder Chaussee 265 
22177 Hamburg 
Ngày 25,26 tháng 8: "Khóa tu Ư T́nh Thân"
Đây là khóa tu nên học viên cần ghi danh để ban tổ chức sắp xếp.
Xin vui ḷng ghi danh qua email: hamburgytt@gmail.com
Mọi chi tiết khác xin liên lạc:
An Ngọc:
 0176-5695 0467
Thanh Định:
0176-5655 3323

California, Hoa Kỳ
- Buddhi Vihara
402 Knowles Avenue
Santa Clara, CA 95050
Ngày 6 tháng 10: Thuyết pháp từ 3pm - 5pm
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Thanh Châu: (408) 813-0938
Email: thanhchau95051@gmail.com

- Mount Madonna Center
445 Summit Road
Watsonville, CA 95076
Ngày 11-14 tháng 10: "Khóa tu Sửa soạn ra đi"
Khóa tu này số chỗ có hạn nên sẽ ưu tiên cho người ghi danh sớm.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Từ An: (408) 903-7974
Viên Dung:
(408) 888-4947
Email: ytinhthan4@gmail.com

Houston, Hoa Kỳ
Trung Tâm Thuận Pháp
504 FM 1092 
Stafford, TX 77478
Ngày 17,18 tháng 11