Trang Nhà

Mục Lục Phật Pháp

Quán tâm từ - 2

 Thích Trí Siêu
 

1/ Hành giả quán tưởng chư Phật, bồ tát ngự trên không trung phía trên đỉnh đầu của mình.
Chư Phật gồm có đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư. (Ba vị ngồi ngang nhau và nhìn về hướng hành giả).
Hai bên của đức Phật Di Đà có bồ tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí.
Hai bên của đức Phật Thích Ca có bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền.
Hai bên của đức Phật Dược Sư có bồ tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu.
Xung quanh 3 vị Phật và 6 vị bồ tát này có vô số những vị bồ tát khác vây quanh. 

2/ Hào quang ánh sáng của chư Phật, bồ tát tỏa ra chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng này tỏa xuống chiếu rọi vào đỉnh đầu của ta và thấm vào toàn thân ta.
Quán tưởng ánh sáng của chư Phật, bồ tát thấm dần vào đầu của ta, rồi từ từ thấm xuống cổ, 2 vai, xuống 2 tay, xuống ngực và lưng trên, xuống bụng và lưng dưới. Rồi ánh sáng thấm xuống 2 bắp đùi, 2 bắp chuối, và sau cùng là 2 chân.
Hít thở 3 hơi, định tâm nhìn rõ toàn thân ta đã được thấm nhuần bởi ánh sáng của chư Phật, bồ tát.

3/ Quán tưởng ta là người ánh sáng, ánh sáng của của chư Phật, bồ tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của ta, và gia hộ cho ta hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Đọc thầm: Om benza sato hum (3 lần).

Tiếp theo, quán tưởng ngay giữa lồng ngực của ta có 1 viên ngọc trắng to bằng trái cam. Viên ngọc này tượng trưng cho Phật tánh, Bồ đề tâm của ta. Ánh sáng của chư Phật rọi xuống đỉnh đầu ta, xuống tới viên ngọc, làm cho viên ngọc chiếu sáng mạnh mẽ, và khiến cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra bên ngoài khoảng 5 thước.

a/ Quán tưởng trong vùng ánh sáng trước mặt ta gồm có những người thân: cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái, v.v… Ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, bồ tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của họ, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Đọc thầm: Om benza sato hum (3x).

b/ Quán tưởng ánh sáng của chư Phật rọi xuống đỉnh đầu ta, xuống tới viên ngọc nơi tim ta, làm cho viên ngọc chiếu sáng thêm, và làm cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra bên ngoài 10 thước.
Trong vùng ánh sáng thứ nhì này, quán tưởng những người quen: bạn bè, bà con họ hàng… Ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, bồ tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của họ, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Đọc thầm: Om benza sato hum (3x).

c/ Quán tưởng ánh sáng của chư Phật rọi xuống đỉnh đầu ta, xuống tới viên ngọc nơi tim ta, làm cho viên ngọc chiếu sáng thêm, và làm cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra bên ngoài 15 thước. 
Trong vùng ánh sáng thứ 3 này, quán tưởng những kẻ thù và oan gia nhiều đời nhiều kiếp của ta. Ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, bồ tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của họ, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Đọc thầm: Om benza sato hum (3x).

d/ Quán tưởng ánh sáng của chư Phật rọi xuống đỉnh đầu ta, xuống tới viên ngọc, làm cho viên ngọc chiếu sáng thêm, làm cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra bên ngoài bao trùm cả thành phố, tiểu bang nơi ta đang ở.     Trong vùng ánh sáng thứ 4 này, ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, bồ tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của chúng sinh nơi đây, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Đọc thầm: Om benza sato hum (3x).

e/ Quán tưởng ánh sáng của chư Phật rọi xuống đỉnh đầu ta, xuống tới viên ngọc, làm cho viên ngọc chiếu sáng thêm, làm cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra bên ngoài bao trùm cả quốc gia nơi ta đang ở và lan ra bao quanh trái đất.
Trong vùng ánh sáng thứ 5 này, ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, bồ tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của chúng sinh trên trái đất, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Đọc thầm: Om benza sato hum (3x).

f/ Tiếp tục quán tưởng ánh sáng của chư Phật, bồ tát từ trên đỉnh đầu chiếu xuống toàn thân ta, tỏa ra bên ngoài, và cùng lúc trì chú của bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva) để tẩy trừ nghiệp chướng cho mình và chúng sinh: Om benza sato hum* (108 lần).

Sau đó trì chú của bồ tát Quan Thế Âm để xin ngài cứu khổ cho chúng sinh: Om mani padme hum (108 lần).

4/ Kết thúc & Hồi hướng

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Nghiệp chướng thảy tiêu trừ
Thoát ly mọi khổ nạn
Lòng từ bi tăng trưởng
Trí tuệ thật sáng ngời
Thấu hiểu được chánh pháp
Chấm dứt luân hồi khổ.


Nhân mùa đại dịch Coronavirus bộc phát và lây lan khắp nơi trên thế giới, gây hoang mang, sợ hãi cho nhiều người nên tôi đã sửa lại cách tu tập quán Tâm Từ hàng ngày của mình và soạn ra bài này kết hợp hai truyền thống Nguyên Thủy và Kim Cang Thừa. Đại dịch là hậu quả của cộng nghiệp bất thiện, do tội lỗi gây ra, nên chúng ta cần sám hối cho tiêu nghiệp, nhờ đó bệnh dịch sớm chấm dứt. Bài quán này kèm theo quán tưởng trì chú giúp ta tẩy trừ tội lỗi nghiệp chướng, và nương nhờ tha lực của chư bồ tát để bảo vệ chúng ta trong cơn hoạn nạn.

Thích Trí Siêu, 26/3/2020

* Bài chú tiếng Sanskrit là "Om vajrasattva hum", nhưng ở đây tôi phát âm theo tiếng Tây Tạng.
Những ai không quen quán tưởng thì chỉ cần học thuộc lòng bài quán tưởng trên rồi tụng thầm. Tuy hình ảnh không hiện rõ trong tâm, nhưng phép quán vẫn có công năng nhờ tha lực của chư Phật và bồ tát.

Bài này có băng hướng dẫn audio mp3 bên trang "Băng Giảng", phần IV, và video Youtube Quán Tâm Từ-2

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp