Trang Nhà

Mục Lục Phật Pháp

Quán Bốn Ơn

Thích Trí Siêu

 

1. Xin cám ơn cha mẹ đã cho tôi sự sống, thương yêu và nuôi dưỡng tôi khôn lớn.

2. Xin cám ơn thầy tổ đã chỉ dạy cho tôi biết đạo để sống đời giải thoát, hạnh phúc.

3. Xin cám ơn quốc gia nơi tôi đang sống, đã đón nhận và cho tôi một quê hương.

4. Xin cám ơn tất cả mọi người và mọi loài đã đóng góp vào cuộc sống của tôi.

 

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp