01 - Phật Php Căn Bản

02 - Phật Php V Đời sống

03 - Phật Php Vấn Đp

04 - Phương Php Tu

05 - Kinh Điển

06 - Php Luận

07 - Thiền Học

08 - Tịnh Độ

09 - Mật Tng


Cch download bi giảng mp3
1- Đưa chuột ln số bi giảng v nhấn nt bn tay phải (right-mouse click).
2- Chọn "Save target as" (hoặc Save link as) v nhấn nt bn tay tri.
3- Sau đ nhấn nt "Save"